Nowe technologie w lakiernictwie

 • Nowatorskie rozwiązania od Nordsona, HDLV

  Fotografia: Nordson - Pompa HDLV Sterownik Pistolet Ręczny

       Technologia transportu Prodigy® opiera się na unikalnym mechanizmie HDLV® (High Density Low Velocity) firmy Nordson, w którym proszek jest odmierzany do pistoletu za pomocą mniejszej ilości powietrza i wydmuchiwany z mniejszą prędkością. Pompa Prodigy® HDLV® składa się z dwóch niezależnie działających komór. Każda komora na zmianę pobiera proszek i dawkuje go poza pompę. Decydujące znaczenie ma to, że w odróżnieniu od pompy Venturi do mieszanki proszków nie jest dodawane powietrze, zaś proszek jest zasysany dzięki próżni wewnątrz pompy. Zsynchronizowany, precyzyjny transport proszku zapewniany przez pompę Prodigy® HDLV® pozwala uniknąć konieczności stosowania zwężek Venturi, które zużywają się z czasem i w efekcie powodują zmienny, nieregularny wypływ proszku z pistoletu. Ponieważ układ nie zawiera zwężek Venturi, mechanizm pompowania Prodigy® HDLV® zapewnia równomierne, niezmienne w czasie podawanie proszku do każdego pistoletu co eliminuje różnice grubości powłoki na poszczególnych produktach spowodowane nieprzewidywalnym zużyciem zwężek Venturi.

  Źródło: Nordson Poland

  Lakierowanie proszkowe płyt MDF

  Fotografia: Wzór - fronty polakierowane proszkowo

       O technologii lakierowania proszkowego materiałów słabo przewodzących w tym MDF słychać już od blisko 15 lat, jednakże na większą skalę rozwinęła się ona tylko w USA. Można rozróżnic dwa sposoby lakierownia proszkowego MDF, jeden z wykorzystaniem tradycyjnego sposobu nakładania i utwardzania farby proszkowej na detalu, drugi z wykorzystaniem farb proszkowych utwardzanych przy pomocy promieniowania UV. W tym pierwszym przypadku znajdują zastosowanie farby niskotemperaturowe, które ulegają utwardzeniu już w temperaturze 1200 C, natomiast drugi sposób wymaga zastosowania specjalnych proszków, a także zmusza inwestora do stosunkowo dużych nakładów na piece z promiennikami IR i specjalne lampy UV. Dodatkową trudnością napotykaną w tej technologii jest niska przewodność płyt MDF, a co za tym idzie niestabilność procesu napylania proszku, rozwiązuje się to poprzez wstępne podgrzanie materiału, lub stosowanie specjalnie przygotowanych płyt MDF o podwyższonej przewodności. Liczne problemy związane z technologią proszkowego lakierowania MDF sprawiają, że inwestorzy stosunkowo rzadko podejmują to wyzwanie, jednakże można przewidywać stopniowy wzrost zainteresowania tym sposobem, gdyż niesie on ze sobą znacznie więcej korzyści niż zagrożeń.

  Przygotowanie powierzchni Oxsilan® 

  Fotografia: Chemetall - Przemysłowy proces "Coil Coating"

       Przygotowanie powierzchni z wykorzystaniem technologi Oxsilan® to nowy proces, który daje niezwykłą elastyczność lakierniom, a w szczególności tym nastawionym na usługi. Dzięki temu procesowi, który w praktyce zastępuje fosforanowanie żelazowe, fosforanowanie cynkowe, a także chromianowanie, możliwe jest lakierownie z doskonałym efektem zarówno stali jak i aluminium. Aby wymienić tylko niektóre atuty przygotowania powierzchni z użyciem technologii Oxsilan® należy wspomnieć o doskonałej jakości porównywalnej z fosforanowaniem cynkowym, wyższej wydajności, niższych kosztach, a także mniejszym zagrożeniu dla środowiska. Proces ten został opracowany na bazie roztworów wodnych silanów, które podczas reakcji chemicznej bardzo dobrze łączą się z powierzchnią obrabianego detalu tworząc powłokę znacznie cieńszą niż przy fosforanowaniu cynkowym, a dającą takie same efekty. Podstawowe segmenty lakierownia z wykorzystaniem Oxsilan® to elementy aluminiowe, szeroko pojęty automotive,  cienkowarstwowe powlekanie meatali wprocesie walcowania i wiele innych wymagających podwyższonej odporności korozyjnej.
ColorMax
Start
Firma
Usługi
Linia
Informacje
Kontakt
Linki
IDEAL-LINE
FREI LACKE
NORDSON
EUROWATER
LAKIERNICTWO
METALE
HYDROGRAFIKA
facebook

Znajdź nas na facebook-u, są tam relacje z ciekawych prac wykonanych w naszej Automatycznej Linii Lakierniczej. http://www.colormax.eu/

FaceBook - FanPage

Serdecznie zapraszamy klientów z Warszawy.